Rate kompass

Nyinnkjøpt ratekompass fra eBay gir mulighet for rett styring, og bedre inndata til OpenPlotter.

Hjelper også for å vise sann vindretning ut fra vindsensor.

ssc200_web

Kobler til strøm og får ut data via NMEA0183:

  • Heading
  • Rate of turn
  • Pitch
  • Roll

connections