LED-lanterner

De gamle Hellanor-lanternene var montert slik at hele styreposisjonen ble opplyst i mørket.

I tillegg brukte de mye strøm, de nye tar 0,54 W pr stk..

650431650430

IMG_3519IMG_3520