Rigg – mål og bilder

Rigg, målt 2016
P 8,50m
E 3,20m
I 7,90m
J 3,60m

 

 

  Nytt alt av stående og løpende rigg, 2016