Genoa – mål og bilder

Mål ny Ullman 135% genoa, 19,20m2