Victron

Etter å ha montert endel utstyr fra Victron var det tid for å utnytte dette til å få mere verdier inn på OpenPlotter/SignalK.

Victron VE.Direct-USB ble koblet mellom BMV og via en ledig USB-hub-port mot Raspberry Pi.

Presenterte seg pent i OS’et:

Ga USB-porten et litt mer beskrivende navn i OpenPlotter:

Fant en scriptsnutt å ta utgangspunkt i på nettet, samt beskrivelse på Victron-protokollen hos produsenten og så var man i gang.

Datastrømmen fra batterimonitoren er i klartekst, så å plukke ut verdiene er ganske simple greier, kan nok strømlinjeformes vesentlig, eksempelvis leser jeg det meste av verdier enten de blir brukt eller ikke – dette kan man jo justere etterhvert. 

Scriptet legges under ~/.config/openplotter/tools og refereres deretter fra ~/.openplotter/openplotter.conf under Tools:

[TOOLS]
py = ...........'autosetup_tty.py', '0'], ['Victron BMV712', 'Electric management', 'bmv712.py', '1']]

Dataene dyttes inn i SignalK-køen i OpenPlotter og så kan man logge, vise det på mobiltelefoner og ipads osv.

Skjermdump fra WILHELMSK-app’en på telefonen.


 Plott via RRDTool og litt scripts.

Spenning på forbruk og startbatteri

Strøm ut/inn i batteriet plottes i ampere for å vise forbruk/lading.

State of charge – status på forbruksbanken